Om lid te kunnen worden van onze vereniging, hebben wij de volgende gegevens van je nodig. Ook vragen wij een vergoeding van €29,50 om de introductie bij de vereniging te kunnen bekostigen. Na het invullen van deze gegevens ontvang je binnen enkele dagen een bericht van de Senaat. Als je binnen een week geen bericht hebt ontvangen, neem dan contact op via senaat@audentis.nl.
Voorletters :
Voornamen :
Roepnaam :
Tussenvoegsel :
Achternaam :
Man of vrouw? :
Geboortedatum :
Studie :
Aanvangsjaar :
Studentnummer :
Doegroep :
Huisnaam :
Straat en huisnummer :
Postcode en plaats :
E-mail adres :
Mobiel :
Telefoon :
Adres ouders (plus huisnummer) :
Postcode en plaats :
Telefoon :
Post ontvangen bij je ouders of je eigen adres? :
Mogen je ouders op de hoogte gebracht worden van je inschrijving? :
Rekening nummer :
Plaats bank :
Ben je al eens lid geweest? Zo ja, waar? :
Wie heeft je gemotiveerd lid te worden? :
iDeal